O nas

Terry Lifts posiada unikalne zdolności w zakresie projektowania, badań i rozwoju, produkcji i obsługi klienta. Prawdziwe zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych, dyktuje handlowe i techniczne rozwiązania projektowe, które są realizowane poprzez bliską współpracę z klientami. Dzięki pełnemu zrozumieniu i zaspokojeniu potrzeb naszych klientów, Terry Lifts cieszy się dynamicznym rozwojem od dnia założenia firmy przez Erica Terryego w 1948 roku.. Terry Lifts zapewnia pełne wsparcie techniczne i szkolenia w zakresie pomocy, projektowania, zarządzania i wdrażania projektów związanych ze zwiększaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie projekty są bezpośrednio związane z potrzebami klientów. Zalety Terry Wyciągi:

    • Niezależna grupa handlowa od 1948 roku.
    • Stabilna finansowo, nie obciążona żadnymi zobowiązaniami.
    • Jasna strategia rozwoju oparta na kluczowych kompetencjach.
    • Ujednolicona odpowiedzialność za wszystkie wewnętrzne działania począwszy od projektowania, poprzez produkcję, szkolenia produktowe i opiekę po sprzedażową.

Wartości

Terry Lifts gwarantuje sukces współpracy, zapewniając poziom usług, który spełnia wszystkie potrzeby naszych klientów zgodnie z wartościami przyjętymi przez firmę:

Uczciwość – Jesteśmy otwarci, uczciwi i godni zaufania w kontaktach z naszymi klientami, pracownikami, dostawcami i udziałowcami.

Świadomość ekologiczna – Pracujemy w bezpiecznym środowisku, niezagrażającym zdrowiu człowieka i środowisku naturalnemu.

Sukces klienta – Będziemy pracować przez cały czas, aby doprowadzić do sukcesu naszych klientów, tworząc wyjątkową wartość dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, usług i produktów.

Doskonałość – Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem ISO9001:2015 i zobowiązujemy się do efektywnej i terminowej pracy oraz ciągłego doskonalenia.

Rentowność – Zobowiązujemy się do długotrwałych działań na rzecz rozwoju firmy poprzez inwestowanie w pracowników i procesy.

Pracownicy – Będziemy działać w sposób kompleksowy, który szanuje jednostkę oraz z zadowoleniem przyjmuje zmiany.