Rörlig plattformshiss

Den rörliga plattformshissen är den idealiskamelody1-plattform lösningen där det krävs tillfälligt rullstol stadier eller mezzanine nivåer i skolor, teatrar, gemenskapa rum osv.

  • Lätt att installera – Egen enhet kan flyttas snabbt till position. Helt enkelt ansluts till befintligt eluttag, eller, under korta perioder av användning, inbyggda batterier ger upp till 30 cykler mellan laddningarna.
  • Lätt att använda – Praktiska kontroller (fjärr som tillval) och ytlig metod ramp till rörligt underredet. Stora hjul tillåter enkel transport från förråd till användningsstället.
  • Lätt att förvara – Fälls upp för transport till lagringsutrymme . Plug-in laddare håller batterier toppade upp för omedelbar återanvändning.
  • Säker – Arrestor bar på plattformen. Saxmekanismen helt omslutet av bälgen. Låg operativsystem spänning. Valfri skyddskåpa tillgänglig.
  • Låga underhållskostnader – Årlig service rekommenderas. Underhållsavtal tillgänglig.

Bad-Stålplåtbearbetning-rum-fall-Study4 Portable-lagring-Platform_web